...:::Mülki İdare Amirlerinin Özlük Hakları:::...

Mülki İdare Amirleri Mesleki Konular Hakkında Sohbet, Tartışma Ve Bilgilendirmeler...
admin
Mesajlar: 2530
Kayıt: 21 Ağustos 2009, 13:39
Görevi: Vali Yardımcısı
Dönemi: 92
İl Sınıfı: 1. Sınıf
Hizmet Bölgesi: 2. Bölge

...:::Mülki İdare Amirlerinin Özlük Hakları:::...

Mesaj gönderen admin »

Mülki İdare Amirleri taşrada devletin ve hükümetin temsilcisi olarak başta 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu ve diğer ilgili mevzuatla kendisine verilen birçok görevi özveri ve gayretle yerine getirmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti idari sisteminde taşrada her türlü devlet faaliyetinin gözetleyici ve denetleyicisi olmak gibi önemli bir görevi icra etmesinin yanında
taşrada hükümet programlarını, emniyet - asayiş, eğitim, sağlık, sosyal yardımlar, ulaşım - altyapı gibi birçok işi başarıyla yürütmüştür.

Ancak son yıllarda bazı meslek gruplarının özlük haklarında önemli iyileştirilmeler olurken mülki idarenin amirlerinin özlük haklarında başta özel idarenin kapatılması ardından birliklerin kapatılmasıyla önemli kayıplar olmuştur.

Bu konuda tüm mülki idare amirlerinin ortak sesini duyurmaları açısından bu başlık altında görüş ve önerilerini paylaşmalarını diliyorum.
Soru ve sorunlarınız için: admin@miaforum.net
admin
Mesajlar: 2530
Kayıt: 21 Ağustos 2009, 13:39
Görevi: Vali Yardımcısı
Dönemi: 92
İl Sınıfı: 1. Sınıf
Hizmet Bölgesi: 2. Bölge

Cvp: Mülki İdare Amirlerinin Özlük Hakları

Mesaj gönderen admin »

sz5mtn yazdı:Yav arkadaş birşey demiyim diyorum dayanamıyorum, tüm bu "bu meslek para için yapılmaz diyen meslektaşlara" inat !!! Kardeşim gündemde zam varken, gündemde iç güvenlik paketi varken, gündemde kaymakama kısmi savcı yetkisi verilmesi varken velhasıl zemin son derece müsaitken neden kimse özel idareden maaşı düşen, yetmezmiş gibi birlikler kapanınca maaşı iyice eriyen mialar için şu paketin içine yıllardır konuşulan özlük hakkı düzenlemesini de ekleyelim diye düşünmez anlamıyorum. Herkesin üzerinde bir ölü toprağı var sanki, bakanlığa bakıyorum orada da hiç bir hareket yok...sayın bakanımız Efkan Ala bu kadar kuvvetliyken, gündem bu kadar uygunken bakanlıktaki değerli meslek büyüklerime sesleniyorum;
do something...
Not: siteyi takip ettiğinizi biliyoruz...
Soru ve sorunlarınız için: admin@miaforum.net
Kullanıcı avatarı
tsubasa
Mesajlar: 451
Kayıt: 02 Ağustos 2011, 18:28
Görevi: Kaymakam

Cvp: ...:::Mülki İdare Amirlerinin Özlük Hakları:::...

Mesaj gönderen tsubasa »

Maaşlar gerçekten komik ama bunu kimse kabullenmek istemiyor. Bırakın hakimi savcıyı, özel idare müdüründen daha az maaş alınıyor yahu ötesi var mı?
admin
Mesajlar: 2530
Kayıt: 21 Ağustos 2009, 13:39
Görevi: Vali Yardımcısı
Dönemi: 92
İl Sınıfı: 1. Sınıf
Hizmet Bölgesi: 2. Bölge

Cvp: ...:::Mülki İdare Amirlerinin Özlük Hakları:::...

Mesaj gönderen admin »

İçişleri Komisyonu Raporu

Türkiye Büyük Millet Meclisi

İçişleri Komisyonu 27.5.2004

Esas No. : 1/802

Karar No. : 66

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İçişleri Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca, 30.4.2004 tarihinde Başkanlığınıza sunulan, "Dahiliye Memurları Kanunu, İl İdaresi Kanunu, İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ve Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı", Başkanlığınızca, 6.5.2004 tarihinde esas Komisyon olarak Komisyonumuza; tali komisyon olarak da Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmiş ve Komisyonumuz, 26.5.2004 tarihli 31 inci toplantısında, İçişleri, Maliye ve Adalet bakanlıkları temsilcilerinin de katılımıyla Tasarıyı inceleyip görüşmüştür.

Tasarı ile birinci sınıf mülki idare amirliği ihdas edilmekte, mülki idare amirlerinin birinci sınıf mülki idare amirliğine yükselme koşulları objektif kriterlere göre belirlenmekte ve mülki idare amirlerinin özlük haklarında iyileştirme yapılmaktadır.

Tasarının tümü üzerinde yapılan görüşmeler sırasında, Tasarının kanunlaşması halinde 736 kişinin birinci sınıf kaymakamlığa atanmış sayılacağı ve 402 kişinin de atanacağı belirtilmiştir. Tasarı Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarısı ile de uyumlu olarak performans değerlendirmesi getirmekte ve verimliliğin artmasını amaçlamaktadır.

Tasarının tümü üzerinde yapılan görüşmeler sırasında iki temel konuda tartışma yapılmıştır. Bu konular şunlardır:

1. İçişleri Bakanlığı Personelinin Özlük Hakları

Komisyonumuzda yapılan görüşmeler sırasında, İçişleri Bakanlığının mülki idare amirleri dışındaki personelinin, merkezde ve taşrada çok önemli hizmetleri yürüttükleri belirtilmiştir. Bu personel hizmetin karşılığını alamamakta ve çok zor ekonomik koşullarda yaşamını sürdürmektedir. Bir memurun almakta olduğu aylık ödemeler toplamı 400 milyon lira civarındadır. Bu maaşla geçinmenin olanağı olmadığından, fırsatını bulanlar başka kurumlara nakil yapmaktadırlar. Son dört yıl içinde İçişleri Bakanlığına gelen personel sayısı 1116 iken, başka kurumlara nakil yapan personel sayısı 3500'dür. İçişleri Bakanlığının yürütmekte olduğu hizmetler vatandaşın gündelik yaşamını çok yakından etkilemesine rağmen, personel yetersizliği nedeniyle, bu hizmetler gereği gibi yerine getirilememekte ve vatandaş mağdur olmaktadır. Mevcut ücretlerle yeterli miktarda ve nitelikli personelin istihdamı ise olanaklı değildir. Dolayısıyla personel ücretlerinde acil artışların yapılması zorunludur. Bakanlığın toplam 16.000 personeli bulunmaktadır ve bu sayı her geçen gün azalmaktadır. Bu durumda da örneğin "MERNİS" projesi gibi çok önemli projelerin aksaması kaçınılmazdır. Diğer taraftan, diğer bakanlık ve kurum personeli ile İçişleri Bakanlığı personeli arasındaki özlük hakları farkı çok yüksektir. Bu farklılık eşitlik ilkesine aykırıdır.

Cevaben yapılan açıklamalarda, bu eleştirilerin son derece haklı olduğu belirtilmiştir. İçişleri Bakanlığı personelinin özlük haklarının iyileştirilmesinin bir zorunluluk olduğu ve bu konuda yoğun çalışmaların sürdürüldüğü ifade edilmiştir. Mevcut Tasarı esasen mülki idare amirlerinin yükselme koşullarına ilişkindir. Dolayısıyla bu düzenleme içinde diğer personelin özlük haklarıyla ilgili düzenleme yapılmamış olması doğaldır. Öte yandan Komisyonda önergeyle yapılacak bir değişikliğin kamu maliyesinin dengesini olumsuz etkilemesi olasılığı yüksektir. Bozuk olan dengeyi daha da bozmak ise yeni bir dengenin kurulmasını güçleştirmektedir. Dolayısıyla sorunun köklü biçiminde çözümü için kamu personel reformu çalışmalarının sonuçlanmasını beklemek daha yararlı olacaktır.

2. Mülki İdare Amirlerinin Özlük Hakları

Komisyon üyelerimiz, il ve ilçelerde çok önemli görevler yürütmekte olan ve devleti temsil eden vali ve kaymakamların son derece zor şartlar altında çalıştıklarını ve aldıkları maaşın son derece düşük olduğunu belirtmişlerdir. Vali ve kaymakamlar, yürüttükleri görevin devletin temsilini içermesi dolayısıyla belirli davranış kalıplarına uymak zorundadırlar. Oysa aldıkları maaşlar bu davranış kalıplarına uymayı güç hale getirmektedir. Dolayısıyla kaymakam ve valilerin maaşlarında çok acil olarak anlamlı artışların yapılması zorunludur. Tasarıda getirilen düzenlemeyle kaymakamların maaşında 68 milyon lira ile 275 milyon lira arasında değişen miktarlarda ve valilerin maaşında 17 milyon lira artış yapılmıştır. Bu artış mülki idare amirlerinin özlük hakları konusundaki sıkıntılarını çözmemektedir. Örneğin birinci derecenin dördüncü kademesindeki bir kaymakamın maaşı 1.789.850.000 liradan 1.858.650.000 liraya; ikinci derecenin birinci kademesindeki kaymakamın maaşı 1.183.900.000 liradan 1.355.850.000 liraya yükseltilmektedir. Bu artışların herhangi bir sıkıntıyı gidermesi mümkün değildir. Diğer taraftan mülki idare amirleri ile hâkim ve savcılar arasındaki ücret uçurumu çok büyüktür. Birinci derecedeki bir hâkim 2.591.000.000 lira alırken aynı derecedeki bir kaymakam 1.788.000.000 lira almaktadır. Oysa kaymakamın en az hâkim kadar maaş alması gerekir. Bir il ya da ilçede vali ya da kaymakamın ezdirilmesi doğru değildir. Mülki idare amirleri aldıkları nitelikli eğitim nedeniyle, özlük hakları konusunda bir talepte bulunmayı kendilerine yakıştıramamakta ve bu nedenle de her geçen gün gerilemektedirler. Oysa bu onurlu davranışa yakışır biçimde özlük haklarının iyileştirilmesi gerekir. Ayrıca, Kamu Yönetimi Temel Kanunu ve İl Özel İdaresi Kanunu Tasarılarında vali ve kaymakamlara önemli miktarda yeni görev verilmiştir. Artan bu görevler dolayısıyla da mülki idare amirlerinin maaşları artırılmalıdır.

Cevaben yapılan açıklamalarda bütün bu eleştirilerin haklı olduğu ve mülki idare amirlerinin özlük haklarının iyileştirilmesinin zorunlu olduğu ifade edilmiştir. Ancak mevcut Tasarı özlük haklarından çok kaymakamların görevde yükselmelerine ilişkindir. Kaymakamlar için "birinci sınıf kaymakamlık" müessesesi oluşturulmakta ve birinci sınıf kaymakam olmak için de çeşitli koşullar getirilmektedir. Bu düzenlemenin uzantısı olarak da birinci sınıf kaymakamların özlük haklarında cüzi bir iyileştirme yapılmaktadır. Ancak kaymakamların kendi içlerinde de bir dengenin gözetilmesi için diğer kaymakamların özlük haklarında da bir artış öngörülmektedir. Dolayısıyla Tasarıdaki düzenlemeyi bir özlük hakkı iyileştirmesi olarak düşünmemek gerekir. Bu iyileştirme kamu personeli reformu çerçevesinde sürdürülmektedir. Kamu personeli arasında bir ücret dengesizliği olduğu herkes tarafından kabul edilmektedir. Ancak sorunun bu tür tekil düzenlemelerle çözülmesi olanaklı değildir. Bu tür tekil düzenlemeler bozuk dengeyi daha da bozmaktadır. Buradan geriye dönüş de çok daha zor olmaktadır. Dolayısıyla mevcut Tasarıda değişiklik yaparak dengesizliği daha da bozmak yerine, Tasarının kendi düzenlemesine sadık kalarak görevde yükselme düzenlemesini kanunlaştırmak daha doğru olacaktır.

Tasarının tümü üzerinde yapılan bu görüşmelerden sonra, Tasarının tümü ile gerekçesi benimsenerek maddelerin görüşülmesine geçilmesi kararlaştırılmıştır.

.
.
.
.
.

Tasarının yürürlük ve yürütmeye ilişkin 8 ve 9 uncu maddeleri Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

Raporumuz, Genel Kurula sunulmak üzere arz olunur.


2005 yılında özlük haklarında iyileştirme yapan kanun değişikliği

http://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem22 ... ss461m.htm
Soru ve sorunlarınız için: admin@miaforum.net
admin
Mesajlar: 2530
Kayıt: 21 Ağustos 2009, 13:39
Görevi: Vali Yardımcısı
Dönemi: 92
İl Sınıfı: 1. Sınıf
Hizmet Bölgesi: 2. Bölge

Cvp: ...:::Mülki İdare Amirlerinin Özlük Hakları:::...

Mesaj gönderen admin »

•TBMM ye özlük hakları konusunda yeni öneri karms

http://www.tid.web.tr/default_b0.aspx?id=437
Soru ve sorunlarınız için: admin@miaforum.net
filiztepebaşı
Mesajlar: 6687
Kayıt: 12 Ağustos 2011, 20:24
Görev Yeri: ..
Meslek: İstanbul İş-Kur

Cvp: ...:::Mülki İdare Amirlerinin Özlük Hakları:::...

Mesaj gönderen filiztepebaşı »

gece gece yine çok güldüm ya tid chp yi silmiş.. buna ne korkusu diyorlar acaba orjinali burada


http://www.tbmm.gov.tr/guncel_tasari_teklifler.htm

belkide benim pc de çıkmıyor günah almıyorumdur umarım
Belki hiç bir şey yolunda gitmedi;
ama hiç bir şey beni yolumdan etmedi!”
Anonim
hataylı
Mesajlar: 1090
Kayıt: 09 Ağustos 2011, 20:46
Görevi: Kaymakam

Cvp: ...:::Mülki İdare Amirlerinin Özlük Hakları:::...

Mesaj gönderen hataylı »

blue yazdı:gece gece yine çok güldüm ya tid chp yi silmiş.. buna ne korkusu diyorlar acaba orjinali burada


http://www.tbmm.gov.tr/guncel_tasari_teklifler.htm

belkide benim pc de çıkmıyor günah almıyorumdur umarım

Resim
haklısınız...
sz5mtn
Mesajlar: 249
Kayıt: 24 Nisan 2011, 14:35

Cvp: ...:::Mülki İdare Amirlerinin Özlük Hakları:::...

Mesaj gönderen sz5mtn »

organize olunmalı bir eylem planı hazırlanıp görev dağılımı ile herkes üzerine düşeni yaparsa mesafe kat edeceğimize inanıyorum...yakında güvenlik paketi meclise gelecek en azından herkes kendi ilinde tanıdığ mia kökenli vekillere ulaşsa meclisde, kuliste bu konu dillendirilse ve tüm meslektaşlar görüştükleri vekillerden konu hakkında destek istese güzel olur. İlk kurşunlar atılmaya başladı gündem oluşuyor haydi gayret...

(şunu da ifade etmek istiyorum biz mialarda şöyle bir hal var "yav şimdi kim uğraşacak, ne gerek var böyle konular için görüşmeye vs... eğer üzerimize düşeni yapmazsak kanımca meslektaş ortamında yaptığımız o "falan doktor iki katı maaş alıyor, falan müftü bile bizi geçti" gibisinden geyiklerle kendimizi kandırmaya devam ederiz, kimse bizim için gayret etmez... )
aybala

Cvp: ...:::Mülki İdare Amirlerinin Özlük Hakları:::...

Mesaj gönderen aybala »

herkes 1 vekil ile görüşse bile yeter...bu arada blue hanım twitterdan takipçiniz epey var meslektaşlar bu konuda madem çekingen bari siz sosyal medyadan teşvik edin selamlar...
( Bu arada yarın ben de bir vekili arayıp buraya yazacağım kiminle ne görüştüğümü... )
filinta

Cvp: ...:::Mülki İdare Amirlerinin Özlük Hakları:::...

Mesaj gönderen filinta »

Madem kaymakam adayı alımı yönetmelik değişikliği ile hakim savcı sayıştay benzeri gibi kpss dışına çıkarıldı, o halde özlük haklarıda benzer yapılsın, 15 bin kişi için yapılırken sorun yok ama 2 bin kişi sorun oluyor nedense, her platformda hakım savcı kaymakam denktir benzerdir denilir ama ne hikmetse özlük haklarına geldımı farklı olur, adliye camiası maaş zammı gundeme geldıgınde yeni başlayan hakım savcı maaşlarının adlıye yazı işleri müdürü maaşlarının gerısınde oldugu noktasında olaya gırdıler, iyi ama mia farklımı bu durumdan, buyuksehırde yenı goreve başlayan bir kaymakam khgb olmadıgı ıcın su an 3500 civarı alır, ama yenı başlayan hakım savcı sayıstay denetcısı 5 bın cıvarı alacak denılıyor, bizim meslekte 12-13 yıllık kaymakam bile net maaş olarak ancak 5 bın alıyordur, düzenleme yapılması şart, madem iç guvenlık reform paketı var madem vali kaymakam yenı yetkıler verılecek bu durum bu tasarıya eklenmeli
onur

Cvp: ...:::Mülki İdare Amirlerinin Özlük Hakları:::...

Mesaj gönderen onur »

Sadece temsil görevi bile çok daha iyi özlük haklarını gerektiriyor.Herkes önümüzdeki hafta sonuna kadar en az bir vekille bu konuyu görüşerek geri dönüşümleri bu forumda paylaşabilir.TİD başkanına bütün meslektaşlar telefon ve mail yoluyla ulaşarak konuyu bakan ve başbakanla randevu alarak görüşmeleri teşvik edilebilir.Konunun ulusal medyada yer alması için tanıdıkları olanlar girişimde bulunabilir.
onur

Cvp: ...:::Mülki İdare Amirlerinin Özlük Hakları:::...

Mesaj gönderen onur »

Gönderilecek mailler için önerisi olanlar lütfen birer taslak hazırlayıp göndersinler.
birmia
Mesajlar: 787
Kayıt: 12 Nisan 2010, 16:14
Görevi: Kaymakam

Cvp: ...:::Mülki İdare Amirlerinin Özlük Hakları:::...

Mesaj gönderen birmia »

Bir metin hazırlansın herkes il vekiline yollasın.
Bunu da yapalım artık.
alidogan

Cvp: ...:::Mülki İdare Amirlerinin Özlük Hakları:::...

Mesaj gönderen alidogan »

birmia yazdı:Bir metin hazırlansın herkes il vekiline yollasın.
Bunu da yapalım artık.


Hazırlanacak ortak bir metin üzerinden herkes üzerine düşeni yapmalı bence de.
2004 ve 2006'da meslek büyüklerimiz ne yaptılar, o konuda bir büyüğümüz aydınlatırsa iyi olur.
filiztepebaşı
Mesajlar: 6687
Kayıt: 12 Ağustos 2011, 20:24
Görev Yeri: ..
Meslek: İstanbul İş-Kur

Cvp: ...:::Mülki İdare Amirlerinin Özlük Hakları:::...

Mesaj gönderen filiztepebaşı »

alidogan yazdı:
birmia yazdı:Bir metin hazırlansın herkes il vekiline yollasın.
Bunu da yapalım artık.


Hazırlanacak ortak bir metin üzerinden herkes üzerine düşeni yapmalı bence de.
2004 ve 2006'da meslek büyüklerimiz ne yaptılar, o konuda bir büyüğümüz aydınlatırsa iyi olur.2006 da anket yapmışlar geçen gece twiterda vermiştim


ah ah sevgili ali doğan yaşlanıyorum galiba 1986 anketiydi. özür http://gazetearsivi.milliyet.com.tr/Ara ... sAdv=false
En son filiztepebaşı tarafından 09 Kasım 2014, 21:34 tarihinde düzenlendi, toplamda 2 kere düzenlendi.
Belki hiç bir şey yolunda gitmedi;
ama hiç bir şey beni yolumdan etmedi!”
Anonim
filiztepebaşı
Mesajlar: 6687
Kayıt: 12 Ağustos 2011, 20:24
Görev Yeri: ..
Meslek: İstanbul İş-Kur

Cvp: ...:::Mülki İdare Amirlerinin Özlük Hakları:::...

Mesaj gönderen filiztepebaşı »

https://twitter.com/mulkiidare bu hesap duyarlı bir hesap kurulması mümkün olmayan miader derneğinin hesabı diye tahmin ediyorum..askerlikle ilgili öncülük etmişti vekillere fakslar çekilmişti filan....hazır metin paylaşılmıştı yıl 2010 yada 2011 mia forumda metin paylaşılmıştı
Belki hiç bir şey yolunda gitmedi;
ama hiç bir şey beni yolumdan etmedi!”
Anonim
filiztepebaşı
Mesajlar: 6687
Kayıt: 12 Ağustos 2011, 20:24
Görev Yeri: ..
Meslek: İstanbul İş-Kur

Cvp: ...:::Mülki İdare Amirlerinin Özlük Hakları:::...

Mesaj gönderen filiztepebaşı »

Belki hiç bir şey yolunda gitmedi;
ama hiç bir şey beni yolumdan etmedi!”
Anonim
filiztepebaşı
Mesajlar: 6687
Kayıt: 12 Ağustos 2011, 20:24
Görev Yeri: ..
Meslek: İstanbul İş-Kur

Vali ve kaymakamlar bastırınca Meclis'ten ek zammı kaptı

Mesaj gönderen filiztepebaşı »

Vali ve kaymakamlar bastırınca Meclis'ten ek zammı kaptı
http://www.radikal.com.tr/haber.php?haberno=191787
Belki hiç bir şey yolunda gitmedi;
ama hiç bir şey beni yolumdan etmedi!”
Anonim
sus ki
Mesajlar: 480
Kayıt: 11 Temmuz 2010, 12:04

Cvp: ...:::Mülki İdare Amirlerinin Özlük Hakları:::...

Mesaj gönderen sus ki »

hepimiz blue nun 10 da 1 i kadar uğraşsak olur bu iş.
birmia
Mesajlar: 787
Kayıt: 12 Nisan 2010, 16:14
Görevi: Kaymakam

Cvp: ...:::Mülki İdare Amirlerinin Özlük Hakları:::...

Mesaj gönderen birmia »

alidogan yazdı:
birmia yazdı:Bir metin hazırlansın herkes il vekiline yollasın.
Bunu da yapalım artık.


Hazırlanacak ortak bir metin üzerinden herkes üzerine düşeni yapmalı bence de.
2004 ve 2006'da meslek büyüklerimiz ne yaptılar, o konuda bir büyüğümüz aydınlatırsa iyi olur.


Ali Doğan kardeşim sizin kalem kuvvetli. Bu işi en iyi siz halledersiniz.
sz5mtn
Mesajlar: 249
Kayıt: 24 Nisan 2011, 14:35

Cvp: ...:::Mülki İdare Amirlerinin Özlük Hakları:::...

Mesaj gönderen sz5mtn »

değerli arkadaşlar ben tanıdığım vekilleri arayarak başladım. Kırklareli mv Şenol Beyle görüştüm maaşın 3900 olduğunu söyleyince yav benim şöför 3500 alıyor kaymakam bey dedi böyle bir gündemde elimden gelen desteği verecek ve hatta bakan beyle görüştüğümde durumu ileteceğim dedi. Kendisiyle eskiye dayanan şahsi bir hukukum dolayısıyla itibar ederim. Kabaca bir metin çalışması yapıp mektup faks vb işlemlere de başladım. herkesin farklı metinler hazırlaması kısa ve öz talep içermesi bence daha makul ama ali doğan kardeşimiz bir metin çıkarırsa en azından ilk taşı koymuş olur. Değerli meslektaşlarımdan bari bu sefer bende üzerime düşeni yapayım bir mektup bir faks neyse demelerini bekliyorum. o ne der, bu duyarsa ne denir aman karışmiyim türünden korkakça veya "uyanıkça" tavırları hiçbir meslektaşa yakıştırmam herkese kolaylıklar diliyorum...
surgundekikral20

Cvp: ...:::Mülki İdare Amirlerinin Özlük Hakları:::...

Mesaj gönderen surgundekikral20 »

Yazılı metin bekliyoruz
alidogan

Cvp: ...:::Mülki İdare Amirlerinin Özlük Hakları:::...

Mesaj gönderen alidogan »

birmia yazdı:
alidogan yazdı:
birmia yazdı:Bir metin hazırlansın herkes il vekiline yollasın.
Bunu da yapalım artık.


Hazırlanacak ortak bir metin üzerinden herkes üzerine düşeni yapmalı bence de.
2004 ve 2006'da meslek büyüklerimiz ne yaptılar, o konuda bir büyüğümüz aydınlatırsa iyi olur.


Ali Doğan kardeşim sizin kalem kuvvetli. Bu işi en iyi siz halledersiniz.


Konuyla ilgili teknik bilgim çok yeterli olmamasına karşın meslek büyüklerimin affına sığınarak, forumun bu ve diğer başlıklarında ve diğer internet sitelerinde okuduklarımı, meslektaş sohbetlerinde duyduklarımı ve kulağıma çalınanları ve çok uzun olmayan mesleki tecrübemi biraraya getirdiğimde naçizane aşağıdaki metin ortaya çıktı. Metindeki -varsa- teknik bilgi yanlışlıklarının düzeltilmesini ve meslektaşlarımın ortak hissiyatını yansıtmakla birlikte tamamen kendi fikirlerimden oluşan "beklentiler" başlığı altındaki maddelerin forum üyelerinde tartışılmasını önemle rica ediyorum. Umarım hayırlara vesile olur. Mesleğimizin geleceği için her türlü ekleme, çıkarma ve düzeltmeye açık olan ve "bol intihal ihtiva eden" metin şu şekildedir, buyurunuz:

SAYIN (AD-SOYAD)
X PARTİSİ Y İLİ MİLLETVEKİLİ

Mülki idare amirleri taşrada devletin, hükümetin ve ayrı ayrı tüm bakanlıkların temsilcisi olarak başta 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu ve diğer ilgili mevzuatla kendisine verilen birçok görevi özveri ve gayretle fiilen 7 gün 24 saat yerine getirmektedirler.

Türkiye Cumhuriyeti idari sisteminde taşrada her türlü devlet faaliyetinin gözetleyici ve denetleyicisi olmak gibi önemli bir görevi icra etmesinin yanında taşrada hükümet programlarını, emniyet - asayiş, eğitim, sağlık, sosyal yardımlar, ulaşım - altyapı gibi birçok görevi ve KÖY-DES, BEL-DES, SODES gibi çok sayıda ulusal projeyi de başarıyla yürütmüş ve yürütmektedir.

Ancak il ve ilçelerde bu çok önemli görevleri yürütmekte olan mülki idare amirleri son derece zor şartlar altında çalışmalarına ve çok önemli bir misyonu icra etmelerine mukabil sahip oldukları özlük hakları son derece yetersizdir. Şöyle ki, mülki idare amirleri, yürüttükleri görevin devletin temsilini içermesi dolayısıyla belirli davranış kalıplarına uymak zorundadırlar. Oysa sahip oldukları özlük hakları ve hususiyle aldıkları maaşlar bu davranış kalıplarına uymayı güç hale getirmektedir.

Özellikle son yıllarda bazı meslek gruplarının özlük haklarında önemli iyileştirilmeler olurken mülki idarenin amirlerinin özlük haklarında gözle görülür kayıplar olmuştur. Sözgelimi, 2 Kasım 2011 tarih ve 666 sayılı Kamu Görevlilerinin Mali Haklarının Düzenlenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve KHK'lerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname ile pek çok meslek grubunun özlük haklarında iyileştirilmeye gidilirken mülki idare amirleri özel idare ödeneklerini kaybetmişler ve genel itibariyle ortalama mülki idare amiri maaşlarında çarpıcı bir düşüş yaşanmıştır.

Ayrıca, 12 Kasım 2012 tarih ve 6360 sayılı On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’la birlikte büyükşehir statüsü kazanan illerimizde başkanlıklarını mülki idare amirlerinin yaptığı köylere hizmet götürme birlikleri kapatılmış ve bu sebeple mülki idare amirleri yaklaşık 650 TL’yi bulan parasal kayba maruz kalmışlardır.

Öte yandan, Cumhuriyet döneminde mülki idare amirleri ile adli ve askeri teşkilat mensuplarının özlük haklarında hep bir denklik gözetilmiştir. Ancak son zamanlarda söz konusu meslek gruplarının etkili ve özel girişimleri sonucu özlük hakları mülki idare amirleri aleyhine gelişmiş ve bilhassa adliye teşkilatı mensupları özlük hakları konusunda mülki idare amirlerinin çok önüne geçmişlerdir. Bununla koşut olarak son zamanlarda bakanlıklarda ihdas edilen pek çok uzman ve uzman yardımcıları hemen hiçbir mali sorumluluğu olmamasına karşın mülki idare amirlerinden çok daha iyi özlük haklarına sahip hale gelmişlerdir. Bu durum, külfet-nimet dengesine aykırılık teşkil etmektedir.

Mülki idare amirliği mesleğiyle ezelden beri denkliği gözetilen meslek gruplarından bir tanesi olan hakim-savcıların özlük haklarıyla ilgili son zamanlarda yapılması planlanan iyileştirmeler şunlardır:
- Hakim-savcı maaşlarına 1.156 TL zam yapılması,
- Sicil affı,
- İdari yargıda ve Danıştay'da görev yapan, ancak hukuk fakültesi mezunu olmayanlara, sınavsız hukuk fakültelerine girme hakkı,
- Hakim ve Savcılara, silah satın alma ve edinme konusunda emniyet mensuplarının haklarının tanınması,
- Askerlik muafiyeti veya askerlik süresinin kısaltılması.

Hakim-savcıların özlük haklarında yapılması planlanan değişikliklerle birlikte hakim-savcılar ile mülki idare amirleri arasındaki uçurum daha da büyümüştür. Şöyle ki:

1) Öncelikle hakim-savcılarla yapılması planlanan bu zamla birlikte mesleğe yeni başlayan bir hakim/savcı adayının maaşı 5.146 TL’ye çıkmaktadır. Oysa mesleğe yeni başlayan bir kaymakam adayının ortalama maaşı 3.500 TL civarındadır. Hakim-savcılara yapılması planlanan bu zamla mesleğe yeni başlayan bir hakim-savcı ile 25 yıllık bir mülki idare amirinin maaşı eşitlenmektedir. Dahası, devleti temsil gibi son derece güzide bir görevi üstlenmiş olan mülki idare amirlerinden pek çoğu bulundukları ilçelerde yazı işleri müdürü, özel idare müdürü ve hatta kamu işçileriyle aynı maaşları almaktadır. Bu ise mülki idare amirlerinin devleti temsil görevine gölge düşürmektedir.
2) Bir hakim savcı ortalama 12 yılda birinci sınıfa ayrılırken bir mülki amir için bu süre 15 yıldır.
3) Birinci sınıfa ayrılan ve burada 3 yılını dolduran hakim/savcıların ek göstergesi 7.600 iken birinci sınıfa ayrılan ve burada 3 yılını dolduran bir mülki idare amirinin ek göstergesi 5.800’dür.
4) Kolluk kuvvetlerinin adli amirleri olan hakim ve savcılara askerlik muafiyeti ya da kolaylığı düşünülmektedir. Oysa kolluk kuvvetlerinin idari amiri olan ve milli savunma mevzuatı gereği savaşta dahi askere alınmayacak meslek gruplarından olan mülki idare amirleri askerlik görevlerini halen, hatta çoğu zaman er olarak yapmakta, bu da devletin temsilcisi olma sıfatına gölge düşürmektedir. Ayrıca mülki idare amirlerinin sicil ve disiplin amiri oldukları polis amirlerinin de söz konusu muafiyeti geçtiğimiz yıllarda kazandığı unutulmamalıdır.
5) Hakim-savcılara, silah satın alma ve edinme konusunda emniyet mensuplarının haklarının tanınması düşünülmektedir. Oysa emniyet mensuplarının idari amirleri olan mülki idare amirleri silah edinme konusunda hâlâ ciddi zorluklarla karşılaşmaktadırlar.

Yukarıda dile getirilen bütün hususlar ve her geçen yıl daha da kötüye giden mülki idare amiri özlük hakları birlikte değerlendirildiğinde mülki idare amirlerinin beklentileri özetle şunlardır:

1) Bütün mülki idare amiri maaşlarına net 1.200 TL zam yapılması.
2) Birinci sınıfa ayrılma süresinin 15 yıldan 12 yıla indirilmesi.
3) Birinci sınıfa ayrılan mülki idare amirlerinin ek göstergesinin 6.400, birinci sınıfa ayrılan ve burada 3 yılını dolduran –yani 1'nci derecenin 4’üncü kademesine ulaşmış- mülki idare amirlerinin ek göstergesinin 7.600 olarak yeniden düzenlenmesi.
4) Genel bir düzenlemeyle birinci sınıf mülki idare idare amirlerinin aylık, ödenek, mali, sosyal, emeklilik ve diğer hakları bakımından birinci sınıf hakim-savcılara, diğer mülki idare amirlerinin ise aynı maaş derecesindeki hakim-savcılar hakkındaki hükümlere tabi olması.
5) Mülki idare amirlerine askerlik muafiyeti getirilmesi.
6) Silah edinme konusunda emniyet mensuplarına tanınan ayrıcalıkların tamamından mülki idare amirlerinin de yararlandırılması.

Yukarıda zikredilen hususlar hayata geçirildiğinde mülki idare amirlerinin yetki, görev ve sorumluluklarıyla özlük hakları arasında bir denge kurulacağı, Cumhuriyet tarihi boyunca özlük hakları konusunda mülki idare amirliği mesleğiyle denkliği gözetilen mesleklerle mülki idare amirliği arasında büyüyen uçurumun kapatılarak adaletin yeniden tesis edileceği, aldıkları devlet terbiyesi gereği özlük hakları konusundaki şikayetlerini toplum içinde dile getirmekten imtina eden mülki idare amirlerinin son dönemde maruz kaldıkları ihmal edilmişlik ve ikinci plana itilmişlik hislerinden kurtularak kendilerine tevdi edilen görevleri daha bir iştiyakla icra edecekleri düşünülmektedir.

Bu sebeple siz değerli milletvekilimizden mülki idare amirlerinin özlük haklarının iyileştirilmesi konusunda teşebbüste bulunmanızı ve TBMM’de bu konuyu gündeme taşımanızı önemle rica ediyoruz.

Teşekkür ederiz.
En son alidogan tarafından 11 Kasım 2014, 13:57 tarihinde düzenlendi, toplamda 2 kere düzenlendi.
sz5mtn
Mesajlar: 249
Kayıt: 24 Nisan 2011, 14:35

Cvp: ...:::Mülki İdare Amirlerinin Özlük Hakları:::...

Mesaj gönderen sz5mtn »

kalemine sağlık kardeş durumu çok iyi özetlemişsin... şimdi herkes burda ne adım attığını kime ulaştığını yazarsa sonuç alma ihtimalimiz artar, ayrıca diğer aramayan veya adım atmayan arkadaşları da teşvik etmiş oluruz...
lazziya

Cvp: ...:::Mülki İdare Amirlerinin Özlük Hakları:::...

Mesaj gönderen lazziya »

hadi arkadaşlar şu faksı hep beraber çekelim
Cevapla