- Kayıt

MİAFORUM KURALLAR


Ülkemizin farklı yerlerinde görev yapan Mülki İdare Amirlerinin birbirleri ile sohbet, iletişim ve bilgi paylaşımı amacıyla kurulan Miaforumun herhangi resmi ya da özel kurum ve kuruluşla ilgisi olmayıp, içeriğinde bulunan yazıların resmiyeti ve bağlayıcılığı bulunmamaktedır.

  • 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun gereği foruma gönderilen mesajlardan tamamıyla mesajı gönderen kullanıcı sorumlu olup kullanıcıların gönderdiği mesajlardan dolayı Miaforum kesinlikle sorumlu tutulamaz.

  • T.C. Anayasası, Türk Ceza Kanunu, 5651 sayılı kanun ve diğer ilgili mevzuatlarda yasaklanan ve konusu suç teşkil edebilecek, ayrıca bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek şekilde somut bir fiil ve olgu isnat etmek ya da yakıştırmalarda bulunmak veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığını zarar verebilecek, diğer kullanıcılara ve 3 kişilere yönelik olarak kaba, kırıcı, gereksiz sert ve küçük düşürücü mesajlar gönderilemez.

  • Miaforumda bulunan haber, görüntü, bilgi veya herhangi içerik, sadece kişisel şeref ve haysiyetin ihlal edildiği veya gerçeğe aykırı yayın yapıldığının düşünülmesi durumunda 5651 sayılı kanunun 9 ve 9/a maddeleri ve 5187 sayılı Basın Kanununun, Düzeltme ve Cevap Hakkı başlıklı 14 ve devamı maddelerinde belirtilen usül ve esaslara göre ilgilisi veya yasal temsilcisinin başvurusu sonucunda kaldırılabilir.

  • Kullanıcıların kişisel görüşlerini içeren yazılar, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suç oluşturmadığı hallerde hiçbir şekilde Miaforum tarafından silinemez.

  • 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun ilgili maddelerinde de belirttiği üzere kullanıcılar tarafından gönderilen yazı ve yorumlar, ilgili kullanıcının izni olmaksızın alıntı yapılıp herhangi bir yazılı ve görsel mecrada yayımlanamaz

  • Telif haklarına konu olan, ilgilisinin yasal uyarısı ile başka bir alanda yayımlanmasına ve alıntı yapılmasına izin verilmeyen içerikler foruma gönderilemez.

  • Kayıt aşamasında kullanıcı olarak 3. kişilerin adı-soyadı, mail adresleri veya gerçek dışı ünvanlar kullanılamaz.

Her türlü soru ve sorunlarınız için admin@miaforum.net adresinden Miaforuma ulaşabilirsiniz.